Μουσιωτίτσα

Το Προεδρικό Διάταγμα (ΦΕΚ 277 τ.Α/16.12.1998) με το οποίο το χωριό μας χαρακτηρίστηκε ως Μαρτυρική Κοινότητα.

Τα 153 θύματα από τα Ναζιστικά στρατεύματα κατοχής

1 Αναγνώστου Βασίλειος του Ιωάννη ετών 8
2 Αναγνώστου Ιωάννης >> Βασιλείου >> 18
3 Αναγνώστου Λαμπρινή >> Βασιλείου >> 50
4 Αναγνώστου Μάνθα >> Χρήστου >> 70
5 Αναγνώστου Φώτιος >> Παναγιώτη >> 70
6 Αναστασίου Δημήτριος >> Βασιλείου >> 9
7 Βασιλείου Αντώνιος >> Φωτίου >> 5
8 Βασιλείου Ελευθερία >> Παναγιώτη >> 3
9 Βασιλείου Ιωάννης >> Παναγιώτη >> 70
10 Γάκιου Αγγελική >> Ξενοφώντα >> 42
11 Γάκιου Βασιλική >> Ξενοφώντα >> 13
12 Γάκιος Θωμάς >> Ξενοφώντα >> 10
13 Γάκιου Κασσιανή >> Ξενοφώντα >> 5
14 Γάκιος Σωκράτης >> Λάμπρου >> 9
15 Γκόγκας Ευθύμιος >> Ιωάννη >> 45
16 Γκόγκα Πολυξένη >> Ευθυμίου >> 43
17 Γκόγκας Σπυρίδων >> Γεωργίου >> 6
18 Γκόγκα Σοφία >> Γεωργίου >> 8
19 Γκόγκα Ευγενία >> Γεωργίου >> 8
20 Γκοντέβα Μόσχω >> Κωνσταντίνου >> 10
21 Γκοντέβα Αλεξάνδρα >> Γεωργίου >> 38
22 Γκοντέβα Αικατερίνη >> Σταύρου >> 67
23 Γκοντέβας Σταύρος >> Δημητρίου >> 68
24 Γκοντέβας Αθανάσιος >> Δημητρίου >> 70
25 Δήμος Ιωάννης >> Δημητρίου >> 40
26 Δήμου Δήμητρα >> Δημητρίου >> 64
27 Δήμου Ολυμπία >> Ιωάννη >> 38
28 Δήμου Θεοδώρα >> Ιωάννη >> 17
29 Δήμου Ελένη >> Ιωάννη >> 5
30 Δήμος Κωνσταντίνος >> Ιωάννη >> 15
31 Δήμος Αθανάσιος >> Ιωάννη >> 10
32 Δήμος Πέτρος >> Ιωάννη >> 3
33 Δήμου Αικατερίνη >> Ευαγγέλου >> 28
34 Δήμος Δημήτριος >> Ευαγγέλου >> 7
35 Δήμος Ζαχαρίας του Ευαγγέλου ετών 1
36 Δήμος Βασίλειος >> Ευαγγέλου >> 4
37 Δήμου Μάνθα >> Ευαγγέλου >> 4
38 Δήμου Κρυστάλλω >> Ευθυμίου >> 60
39 Δήμου Βασιλική >> Δημητρίου >> 45
40 Δήμου Μαρία >> Κωνσταντίνου >> 55
41 Δήμου Όλγα >> Σπυριδώνα >> 18
42 Δήμος Βασίλειος >> Αναστασίου >> 3
43 Δήμος Κωνσταντίνος >> Λεωνίδα >> 24
44 Δόσης Δημήτριος >> Ιωάννη >> 30
45 Δόσης Θεοδόσιος >> Ιωάννη >> 40
46 Δόση Αναστασία >> Θεοδοσίου >> 35
47 Δόση Γεωργία >> Θεοδοσίου >> 15
48 Δόση Παρθενία >> Θεοδοσίου >> 12
49 Δόση Λαμπρινή >> Θεοδοσίου >> 6
50 Δόσης Χρήστος >> Θεοδοσίου >> 10
51 Δόσης Ιωάννης >> Νικολάου >> 10
52 Δόση Ελευθερία >> Νικολάου >> 3
53 Δόση Αικατερίνη >> Νικολάου >> 8
54 Δόση Ανθούλα >> Νικολάου >> 30
55 Δόση Χριστούλα >> Νικολάου >> 15
56 Δόση Ελένη >> Νικολάου >> 12
57 Δόση Φωτεινή >> Νικολάου >> 10
58 Δόση Γεωργία >> Νικολάου >> 6
59 Δόση Βαρβάρα >> Νικολάου >> 8
60 Δόση Βαρβάρα >> Ευσταθίου >> 60
61 Δόση Μαρία >> Ευσταθίου >> 20
62 Δόση Βασιλική >> Αθανασίου >> 60
63 Δόσης Ευσταθίος >> Αθανασίου >> 60
64 Δόση Κωνσταντία >> Γεωργίου >> 40
65 Δόση Γεωργία >> Γεωργίου >> 16
66 Δόση Σταυρούλα >> Γεωργίου >> 14
67 Δόση Ελένη >> Νικολάου >> 45
68 Δόση Γλυκερία >> Νικολάου >> 8
69 Δόσης Ευάγγελος >> Νικολάου >> 10
70 Δόσης Νικόλαος >> Αναστασίου >> 45
71 Δόση Γεωργία >> Χρήστου >> 55
72 Δόση Αγγελική >> Χρήστου >> 20
73 Δόση Βικτωρία >> Γεωργίου >> 9
74 Δόσης Χρήστος >> Γεωργίου >> 12
75 Δόση Αικατερίνη του Κωνσταντίνου ετών 25
76 Δόση Μαρία >> Αριστείδη >> 22
77 Δόση Ευαγγελή >> Αριστείδη >> 10
78 Δόση Αικατερίνη >> Αριστείδη >> 8
79 Δόσης Κωνσταντίνος >> Αριστείδη >> 7
80 Δόσης Σπυρίδων >> Χριστοδούλου >> 34
81 Δόσης Βασίλειος >> Χριστοδούλου >> 34
82 Δόσης Λάμπρος >> Αναστασίου >> 65
83 Δόση Ανθούλα >> Δημητρίου >> 35
84 Δόση Πανωραία >> Δημητρίου >> 8
85 Θανάσης Σωτήριος >> Ιωάννη >> 13
86 Θανάση Κωνσταντία >> Αθανασίου >> 75
87 Θάνου Μάνθα >> Αναστασίου >> 15
88 Ίκκου Ελένη >> Γεωργίου >> 50
89 Κίτσου Αικατερίνη >> Νικολάου >> 50
90 Κίτσος Ανδρέας >> Νικολάου >> 29
91 Κίτσου Παρασκευή >> Ανδρέα >> 28
92 Κίτσου Ελένη >> Ανδρέα >> 3
93 Κίτσου Αγγελική >> Νικολάου >> 18
94 Κίτσος Βασίλειος >> Κωνσταντίνου >> 13
95 Κίτσος Βασίλειος >> Παναγιώτη >> 45
96 Κίτσου Παρασκευή >> Παναγιώτη >> 65
97 Κίτσου Τατιανή >> Βασιλείου >> 52
98 Κίτσου Σταματία >> Βασιλείου >> 10
99 Κολιός Νικόλαος >> Βασιλείου >> 52
100 Κολιός Κωνσταντίνος >> Βασιλείου >> 48
101 Κολιός Δημήτριος >> Νικολάου >> 5
102 Κολιός Βασίλειος >> Νικολάου >> 10
103 Κολιού Μαρία >> Νικολάου >> 45
104 Κολιού Γιαννούλα >> Νικολάου >> 8
105 Κολιού Λαμπρινή >> Νέστορα >> 22
106 Κολιού Πανάγιω >> Χρήστου >> 35
107 Κύρκου Αριστούλα >> Μάρκου >> 20
108 Κώτσιος Γεώργιος >> Αναστασίου >> 50
109 Κώτσιος Χαράλαμπος >> Γεωργίου >> 15
110 Κώτσιος Δημήτριος >> Γεωργίου >> 12
111 Κώτσιου Αικατερίνη >> Γεωργίου >> 40
112 Μαρούτσου Απόστολος >> Κωνσταντίνου >> 65
113 Μαρούτσου Κωνστάντω >> Αποστόλου >> 24
114 Μαρούτσου Ελένη >> Αποστόλου >> 1
115 Μάνθου Σοφία του Αποστόλου ετών 16
116 Μπίντου Αργυρώ >> Βασιλείου >> 24
117 Νικόπουλος Νικόλαος >> Σωτηρίου >> 20
118 Νικόπουλος Περικλής >> Σωτηρίου >> 28
119 Νικοπούλου Πανάγιω >> Περικλή >> 2
120 Νότη Σταυρούλα >> Αθανασίου >> 32
121 Νότη Ελευθερία >> Αθανασίου >> 3
122 Νότη Γεώργιος >> Αθανασίου >> 8
123 Νότης Βασίλειος >> Αθανασίου >> 6s
124 Παπαγιαννοπούλου Πανάγιω >> Νικολάου >> 47
125 Παπαγιαννοπούλου Αναστασία >> Νικολάου >> 13
126 Παπαγιαννοπούλου Ανδρομάχη >> Σωτηρίου >> 18
127 Παπαθανασίου Κωνσταντίνος >> Αθανασίου >> 60
128 Παναγιώτου Ιωάννης >> Παναγιώτου >> 50
129 Παναγιώτου Παναγιώτης >> Ιωάννη >> 47
130 Παναγιώτου Παναγιώτης >> Ιωάννη >> 25
131 Παναγιώτου Γεωργία >> Παναγιώτη >> 25
132 Παναγιώτου Κωνσταντίνος >> Παναγιώτη >> 4
133 Παναγιώτου Βασίλειος >> Παναγιώτη >> 13
134 Παππά Βασιλική >> Κωνσταντίνου >> 37
135 Παππά Ζαχαρούλα >> Κωνσταντίνου >> 20
136 Παππά Αικατερίνη >> Κωνσταντίνου >> 12
137 Παππάς Παναγιώτης >> Κωνσταντίνου >> 8
138 Παππά Ελένη >> Νικολάου >> 35
139 Παππάς Παναγιώτης >> Νικολάου >> 12
140 Παππάς Γεώργιος >> Χρήστου >> 45
141 Παππά Πανάγιω >> Χρήστου >> 5
142 Παππάς Απόστολος >> Γεωργίου >> 50
143 Παππά Ελένη >> Αποστόλου >> 45
144 Παππά Ευγενία >> Αποστόλου >> 10
145 Παππά Ιφιγένεια >> Αποστόλου >> 7
146 Παππά Παρασκευή >> Αποστόλου >> 14
147 Παππάς Ευάγγελος >> Αποστόλου >> 12
148 Παππάς Θωμάς >> Αποστόλου >> 5
149 Παππάς Γεώργιος >> Ιωάννη >> 72
150 Παππά Κωνσταντία >> Γεωργίου >> 70
151 Παππά Διονυσία >> Αλεξάνδρου >> 27
152 Σιούλα Ευθυμία >> Βασιλείου >> 50
153 Παρίσης Αθανάσιος >> Γεωργίου >> 22

Comments are closed.