ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ  του Συλλόγου (27.02.2018)

Μετά από τις εκλογές της 25ης Φεβρουαρίου 2018, το 5μελές ΔΣ και η εξελεγκτική επιτροπή είναι :


ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΝΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΜΠΙΝΤΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: ΔΗΜΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ
ΤΑΜΙΑΣ: ΔΗΜΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΤΟΥ ΛΕΩΝΙΔΑ
ΜΕΛΟΣ: ΝΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ


ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΖΑΒΑΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΗΛΙΑ
ΜΠΙΝΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥ
ΝΙΚΟΠΟΥΛΟΥ ΣΩΤΗΡΙΑ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ