Το προφίλ  του Συλλόγου

  Ο σύλλογος ιδρύθηκε το Φεβρουάριο του 2008 με σκοπό τη διατήρηση της πολιτιστική κληρονομιάς . Τα μέλη του είναι ηλικίας 18 - 35 ετών και με αφορμή την δημιουργία λατομείου στο χωριό συγκεντρώθηκαν για να εκφράσουν την αντίθεσή τους. Ο σύλλογος αριθμεί σήμερα πάνω από 100 μέλη.
To Καταστατικό του Συλλόγου Νέων


ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΣΥΛΛΟΓΟΥ


ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΝΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΜΠΙΝΤΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: ΔΗΜΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ
ΤΑΜΙΑΣ: ΔΗΜΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΤΟΥ ΛΕΩΝΙΔΑ
ΜΕΛΟΣ: ΝΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ
 Σας ευχαριστούμε θερμά για την πολύτιμη στήριξή σας και σας περιμένουμς όλους δίπλα μας σε αυτή τη νέα προσπάθεια.